Navigace

Obsah

Obecní byty

 

Obec Česká Kubice vlastní několik bytových domů, které jsou uvedeny níže. Nájemné je sjednáváno s novými nájemníky na dobu určitou, která bude ukončena vždy k 30.4. kalendářního roku. Nájemní smlouva bude poté s nájemníkem prodloužena za předpokladu, že nájemník nebude mít vůči obci Česká Kubice žádný závazek. Výše nájmů v obecních bytech byla stanovena na základě Usnesení zastupitelstva obce Česká Kubice ze dne 12.12.2011. Žadatel o obecní byt je po zaslání písemné "Přihlášky o nájemní byt v majetku obce"  zařazen do seznamu žadatelů o obecní byt. Při uvolnění nájemního bytu, bude vybrán Zastupitelstvem obce Česká Kubice  ze seznamu vhodný žadatel o přidělení bytu, který bude poté vyzván, zda má zájem o nabízený uvolněný byt. Obcí Česká Kubice není veden pořadník žadatelů o byt a každý kdo si podal žádost o obecní byt si musí svoji žádost po  roce vždy obnovovat, jinak bude jeho žádost vyřazena ze seznamu žadatelů o obecní byt.

 

 Školní byty - Česká Kubice č.p. 15"Škola"

 

Obecní byty

V roce 2014 proběhla rekonstrukce celého patra nad školou, kdy přestavbou prostor vznikly dvě nové bytové jednotky.

 

  • Byt č. 1 o velikosti 4+1 (79 m²)
  • Byt č. 2 o velikosti 2+1 (61 m²)

 

Jelikož se jedná o školní byty, bude nájem vždy na dobu určitou nebo bude muset být uvolněn v případě zájmu pedagogického pracovníka, který bude ve škole zaměstnán.

 

Způsob vytápění: Tepelné čerpadlo