Navigace

Obsah

Sbor dobrovolných hasičů Folmava

 

Odkaz na webové stránky SDH Folmava

 

 

Každoroční akce našeho sboru

 

Činnost našeho sobru je každoročně velmi bohatá. Pořádáme stavění májky včetně posezení u muziky a pro děti je vždy připraveno opékání špekáčků.

Dále pravidelně pořádáme velikonoční a pouťovou zábavu, které se rovněž neobejdou bez živé muziky. Další společenskou akcí je účast na každoročních oslavách sv. Floriána, konaných v Domažlicích, ke kterým neodmyslitelně patří slavnostní průvod a v kostele mše svatá.

Náš sbor také pravidelně několikrát v roce pořádá sběr železného šrotu a nebezpečného odpadu. Dále se účastníme sběru kamene na polích kolem Folmavy a České Kubice.

 

Téměř neodmyslitelnou společenskou akcí je každoroční zájezd na Moravu. Toto se stalo tradicí již od roku 1999. V posledních letech s námi jezdí kolegové z Domažlic.

 

Pravidelně děláme výšlap na otevírání a zavírání České studánky.

 

Konec roku slavíme společně v hasičské klubovně. V dřívějších letech to byl tzv. „předsilvestr“. V současnosti slavíme klasicky 31. 12. „Silvestr“.