Menu
Obec Česká Kubice
Česká Kubice

Zásahy

Zásahy hasičského sboru - do roku 1998

V roce 1957 byl dětmi založen požár tzv. "Hradu" u Kohela. Hořet začalo ve 14 hod. Shořela stodola, sýpky a část stavení. Při likvidaci požáru pomáhalo 50 místních pomocníků.

V roce 1968 byl rovněž dětmi založen požár ve stodole u „Bozděcha". Byl zpozorován v odpoledních hodinách. Při likvidaci požáru pomáhali požárníci z Folmavy, České Kubice, Spálence a z Domažlic. Stodola shořela do základů.

V roce 1975 vznikl požár v sakristii místního kostela a byl založen též dětmi. Požár byl zpozorován odpoledne v 15 hod. Likvidovali jej místní hasiči, vojáci pohraniční roty Folmava. U sakristie shořel jeden krov.

V roce 1997 vznikl požár rodinného domku č. 31 pana Ing. Lindy z Poběžovic. Dům se nacházel proti kostelu a jeho požár byl nahlášen v 15 hodin odpoledne. K likvidaci byla nasazena motorová stříkačka PPS 12 folmavského hasičského sboru. Hašení se zúčastnily sbory z Domažlic, České Kubice a tři hasičské sbory ze sousedního Německa, z obcí Furth im Wald a Schafberk. Přes veškeré snažení dům vyhořel do základů.

Zásahy hasičského sboru - za posledních 10 let

22. 8. 1997 zasahovala naše jednotka při hašení požáru rodinného domu u kostela na Folmavě.

V roce 2001 jsme byli nápomocni při hašení požáru hájovny na Babyloně. V tomto roce také hořel penzion „Zlatý lev" na Folmavě, u tohoto zásahu jsme byli rovněž přítomni.

14. 12. 2004 naše jednotka zasahovala při nočním požáru podkroví rodinného domu na Spálenci.

3. 9. 2005 se konalo velké mezinárodní cvičení v rámci celého integrovaného záchranného systému tj. za účasti nejen hasičů, ale i Zdravotnické záchranné služby a Policie České republiky. Jelikož toto cvičení bylo pojato jako mezinárodní, účastnily se také jednotky ze sousedního Německa.

Již tradicí se stalo pořádání každoročních námětových cvičení a to za účasti naší zásahové jednotky, dále jednotky z České Kubice a sousedního Schafbergu. Místo konání se téměř pravidelně střídá a to v okolí Folmavy či Kubice a za hranicemi v Německu.

Velice zajímavé zpestření bylo provádění dálkové dopravy vody z Domažlic a Furth im Waldu. Toto se konalo 20. 5. 2000 za účasti 43 šestičlenných jednotek hasičů z okresu Domažlice a 24 šestičlenných jednotek hasičů z okresu Cham. Bylo rozvinuto a napojeno 1010 ks hadic a za pomoci 42 požárních čerpadel byla dopravena voda na vzdálenost 20,2 km v čase 169 minut. Tímto výkonem byl vytvořen světový rekord.

Velice důležitou součástí činnosti zásahové jednotky je odborná příprava. Teoretická probíhá při pravidelných školeních zejména v zimích měsících. Praktická příprava je plněna při námětových cvičeních. Od roku 1997 se také každoročně účastníme čtyřdenního cvičení na Baldově, které pořádá SDH Domažlice.

Další významné zásahy:

  • Zásah – RD Maxov 16 .6. 2004
  • Zásah – Teletník Pálenec 26. 4. 2005
  • Zásah – Tržnice Folmava 6. 6. 2006
  • Zásah – Lovecká chata Babylon 24. 6. 2006

2009

V roce 2009 jsme počátkem roku zasahovali u požáru sportovní haly, který by naštěstí malého rozsahu. Likvidovali jsme také například požár komína ve Folmavě. Koncem roku se naše jednotka také podílela na likvidaci požáru chaty na Babyloně.

2012

V roce 2012 zasahovala dne 3. 3. 2019 v penzionu, kde byl zatopený sklep. 23. 5. 2019 odstranila padlý strom na pozemní komunikaci v obci Folmava. Nejnáročnější výjezd v roce 2012 byl pro naše hasiče 29. 7., kdy hořela tržnice v dolní části obce. Hasiči oheň likvidovali celou noc. Další požár, na jehož likvidaci se naše jednotka podílela, byl požár tlakové láhve v obci Česká Kubice. Poslední výjezd v roce 2012 zaznamenala jednotka dne 4.12., kdy příčinou technické závady začal hořet osobní automobil u jedné z bytovek na Folmavě.

2013

V roce 2013 se v obci Folmava rozezněla siréna poprvé dne 7. 5., kdy JSDH Folmava zasahovala v obci Spálenec, kde byl v jednom z domů zatopen sklep. Měsíc po této události, přesněji dne 9. 6. zasahovala vlivem vydatných přívalových dešťů JSDH Folmava opět ve Spálenci. Dne 20. 6. zasahovala naše jednotka na Kasinu Royal, kde se utrhá část střechy vlivem silného větru. Jednotka měla náročný víkend i na zásahy kdy 19. 7. zasahovala u požáru klestí u obce Filipova Hora a o den později 20. 7. likvidovala požár travnatého porostu na Folmavě. Začátkem srpna 4. 8. odklízela JSDH Folmava popadané stromu na pozemní komunikaci mezi obcemi Folmava a Babylon. Poslední událostí roku 2023 byl požár pneumatiky nákladního kamionu v obci Folmava.

2014

Prvním výjezdem v roce 2014 byla požár v areálu dřevařského závodu na Maxově dne 26. 4. 4. 5. likvidovala naše JSDH Folmava požár popelnice na Spálenci. Kuriózní zásah čekal jednotku dne 24. 5., a to v podobě záchrany kočky ze stromu na Spálenečku.12.7. jsme odstraňovali padlý strom na pozemní komunikaci. 16.8. jsme likvidovali požár reklamního poutače na jenom z místních kasin. V měsíci říjnu jsme pak likvidovali dva padlé stromy na pozemní komunikace a železnici.

2015

V roce 2015 likvidovala naše jednotka celkem 10 událostí. Za zmínku stojí požár dopravního automobilu v obci Folmava, požár lesního porostu pod „Sokolovou vyhlídkou“ na Babyloně, požár pole v obci Kosteliště, požár skládky dřeva v České Kubici nebo požár rodinného domu v České Kubici.

2016

V roce 2016 zasahovala JSDH Folmava u 16 událostí. Ve většině případů likvidovala události spojené s technickými pomoc jako například odstranění překážek na pozemní komunikace nebo například únik PHM na pozemní komunikaci. V tomto roce například dále naše jednotka likvidovala požár osobního automobilu na parkovišti u jednoho z místních kasin, likvidace požáru skládky dřevěných štěpek na Hadrovci nebo například likvidovala požár v České Kubici, kde zahořeli saze v komínu.

2017

V roce 2017 zasahovala JSDH Folmava u 20 událostí. Většina z nich byly opět v rámci likvidace nebezpečného hmyzu nebo odstraňování překážek na pozemních komunikacích. Nejnáročnějším obdobím byl den, kdy v naší republice řádil orkán Herwart kdy naše jednotka vyjížděla v jeden den hned ke 4 událostem v katastru obce Česká Kubice. Dalším zajímavým zásahem byl nahlášený požár polního porostu v deštivé noci, které se nakonec ukázalo jen jako nedovolení pálení. V tomto roce jednotka 2x likvidovala požár trafostanic a rozveden. Nebo likvidovala požár lesního porostu na Spálenečku.

2018

V roce 2018 zasahovala JSDH Folmava celkem u 25 události. Rok 2018 patřil mnoha těžkým i kuriozním zásahům. Prvním z nich byl požár rodinného domu na Hadrovici, kde zasahovaly desítky hasičů. Dále pak další dva požáry v jeden den, a to požár OA v obci Folmava a požár klestí u zaniklé obce Myslív. Kuriozním zásahem byla záchrana kachních mláďat z kanalizace ve Folmavě. Dalším těžkým dnem byl den, kdy naši obec zasáhlo silné krupobití, po kterém naše jednotka likvidovala několik padlých stromů v místní pozemní komunikaci. V tento den naše jednotka vyjížděla na nahlášený požár nízké budovy, průzkumem po příjezdu na místo bylo ale zjištěno, že se odpařují ze střechy odpařují napadaného kroupy. Dále se JSDH Folmava podílela na likvidaci požáru v obci Kosteliště a Spálenec. Dalším náročným zásahem byla resuscitace cyklisty v katastru naší obce. Posledním těžkým zásahem v roce 2018 byl požár dřevěné kůlny na Nové Kubici.

2019

Rok 2019 byl hlavně ve znamení likvidace nebezpečného hmyzu na který naše jednotka vyjela celkem patnáctkrát.Těžšími událostmi byly v tomto roce například pátrání po pohřešované osobě v okolí Postřekova, kterého se zúčastnilo přes sto hasičů a policistů. Nebo dne 3. 2., kdy naše jednotka vyjížděla na několik padlých stromů v důsledku silného sněžení z toho hned dvakrát na železniční trati. Další zajímavostí je počet událostí, který se v tomto roce vyšplhal na rekordní číslo 43. Naštěstí se ve velké většině jednalo vždy o zásahy, kdy nešlo o lidský život a většinou tak zásah spadl do kategorie „Technická pomoc“.

2020

Přišel rok 2020 a s ním i zásah do našich osobních a hasičských životů. Tento rok naše jednotka zasahovala u 71 mimořádných události spojených s nemocí COVID-19. V rámci činnosti členové jednotky vozili obědy seniorům, desinfikovali veřejná prostranství nebo například vozili roušky a dezinfekci občanům. I tak byla naše jednotka likvidovat ostatní „normální“ mimořádné události. Členové jednotky například odstraňovali spadlé stromy na pozemní komunikaci, likvidovali únik nebezpečných látek z pozemních komunikací a odstraňovali obtížný hmyz. Členové jednotky například připravovali přistávací plochu pro vrtulník. Naše jednotka tento rok likvidovala i několik požárů, největším z nich byl ve Všerubském JZD, kde hořela hromada uskladněných pneumatik. Další obtížnou mimořádnou událostí byla dopravní nehoda kamionu mezi obcí Maxov a Spálenec. I tento rok se naštěstí vše obešlo bez vážnějšího zranění či velkých škod. JSDH Folmava se v roce 2020 podílela na likvidaci 98 mimořádných události.

Rozpočet

Rozpočet

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

svoz odpadu

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na