Obsah

Sbor dobrovolných hasičů Folmava

 

Odkaz na webové stránky SDH Folmava

 

 

Zásahy hasičského sboru - do roku 1998

 

V roce 1957 byl dětmi založen požár tzv. "Hradu" u Kohela. Hořet začalo ve 14 hod. Shořela stodola, sýpky a část stavení. Při likvidaci požáru pomáhalo 50 místních pomocníků.

V roce 1968 byl rovněž dětmi založen požár ve stodole u „Bozděcha". Byl zpozorován v odpoledních hodinách. Při likvidaci požáru pomáhali požárníci z Folmavy, České Kubice, Spálence a z Domažlic. Stodola shořela do základů.

V roce 1975 vznikl požár v sakristii místního kostela a byl založen též dětmi. Požár byl zpozorován odpoledne v 15 hod. Likvidovali jej místní hasiči, vojáci pohraniční roty Folmava. U sakristie shořel jeden krov.

V roce 1997 vznikl požár rodinného domku č. 31 pana Ing. Lindy z Poběžovic. Dům se nacházel proti kostelu a jeho požár byl nahlášen v 15 hodin odpoledne. K likvidaci byla nasazena motorová stříkačka PPS 12 folmavského hasičského sboru. Hašení se zúčastnily sbory z Domažlic, České Kubice a tři hasičské sbory ze sousedního Německa, z obcí Furth im Wald a Schafberk. Přes veškeré snažení dům vyhořel do základů.

 

Zásahy hasičského sboru - za posledních 10 let

22. 8. 1997 zasahovala naše jednotka při hašení požáru rodinného domu u kostela na Folmavě.

V roce 2001 jsme byli nápomocni při hašení požáru hájovny na Babyloně. V tomto roce také hořel penzion „Zlatý lev" na Folmavě, u tohoto zásahu jsme byli rovněž přítomni.

14. 12. 2004 naše jednotka zasahovala při nočním požáru podkroví rodinného domu na Spálenci.

3. 9. 2005 se konalo velké mezinárodní cvičení v rámci celého integrovaného záchranného systému tj. za účasti nejen hasičů, ale i Zdravotnické záchranné služby a Policie České republiky. Jelikož toto cvičení bylo pojato jako mezinárodní, účastnily se také jednotky ze sousedního Německa.

 

Již tradicí se stalo pořádání každoročních námětových cvičení a to za účasti naší zásahové jednotky, dále jednotky z České Kubice a sousedního Schafbergu. Místo konání se téměř pravidelně střídá a to v okolí Folmavy či Kubice a za hranicemi v Německu.

 

Velice zajímavé zpestření bylo provádění dálkové dopravy vody z Domažlic a Furth im Waldu. Toto se konalo 20. 5. 2000 za účasti 43 šestičlenných jednotek hasičů z okresu Domažlice a 24 šestičlenných jednotek hasičů z okresu Cham. Bylo rozvinuto a napojeno 1010 ks hadic a za pomoci 42 požárních čerpadel byla dopravena voda na vzdálenost 20,2 km v čase 169 minut. Tímto výkonem byl vytvořen světový rekord.

 

Velice důležitou součástí činnosti zásahové jednotky je odborná příprava. Teoretická probíhá při pravidelných školeních zejména v zimích měsících. Praktická příprava je plněna při námětových cvičeních. Od roku 1997 se také každoročně účastníme čtyřdenního cvičení na Baldově, které pořádá SDH Domažlice.

Další významné zásahy:

Zásah – RD Maxov 16 .6. 2004

Zásah – Teletník Pálenec 26. 4. 2005

Zásah – Tržnice Folmava 6. 6. 2006

Zásah – Lovecká chata Babylon 24. 6. 2006